Sections

Recent Chat Log

Time Position Name Message
Feb 21, 2019 1:12:34 pm 38  Takagi San Ultra Instinc XD
Feb 21, 2019 1:12:18 pm 38  Takagi San Xdxddxdx
Feb 21, 2019 1:11:33 pm 38  Takagi San xd
Feb 21, 2019 1:11:30 pm 38  Takagi San xd
Feb 20, 2019 10:23:57 pm 55  HG | Chea The Vent Guy guns
Feb 20, 2019 5:07:34 pm 52  Alien Intelligence no prob
Feb 20, 2019 5:07:27 pm 4  Bun Bun Walker sorry m8, can't talk
Feb 20, 2019 5:07:13 pm 4  Bun Bun Walker hiiiiiiiiiiiiiii
Feb 20, 2019 5:01:41 pm 4  Bun Bun Walker *I
Feb 20, 2019 5:01:37 pm 4  Bun Bun Walker so u abused it
Feb 20, 2019 5:01:29 pm 4  Bun Bun Walker and other shits like that
Feb 20, 2019 5:01:21 pm 4  Bun Bun Walker noclip
Feb 20, 2019 5:01:19 pm 4  Bun Bun Walker wall hack
Feb 20, 2019 5:01:16 pm 4  Bun Bun Walker i found a bunch of coding shit for css's concole
Feb 20, 2019 5:01:00 pm 4  Bun Bun Walker lastnight
Feb 20, 2019 5:00:56 pm 4  Bun Bun Walker sooooo

Admin Options: