Strane

Mape

Od ukupno 146.816.265 ubistava 52.040.560 headshotom

# Mapa Vreme Vreme % Odnos pobeda Ubistava Ubistva % Hs Hs % Hpu
1 cs_crackhouse 60d 20:38h 86% 40% 78.075.094 53% 27.796.220 53% 36%
2 cs_crackhouse_hg_a2 9d 14:00h 14% 53% 68.740.074 47% 24.243.956 47% 35%
3 cs_crackhouse_hg 0d 00:44h 0% 0% 1.036 0% 356 0% 34%
4 cs_havana 0d 00:05h 0% 100% 61 0% 28 0% 46%