Strane

Mape

Od ukupno 148.508.841 ubistava 52.628.695 headshotom

# Mapa Vreme Vreme % Odnos pobeda Ubistava Ubistva % Hs Hs % Hpu
1 cs_crackhouse 60d 20:38h 84% 40% 77.999.960 53% 27.767.325 53% 36%
2 cs_crackhouse_hg_a2 11d 13:49h 16% 53% 70.507.784 47% 24.860.986 47% 35%
3 cs_crackhouse_hg 0d 00:44h 0% 0% 1.036 0% 356 0% 34%
4 cs_havana 0d 00:05h 0% 100% 61 0% 28 0% 46%