Strane

Mape

Od ukupno 144.650.443 ubistava 51.271.931 headshotom

# Mapa Vreme Vreme % Odnos pobeda Ubistava Ubistva % Hs Hs % Hpu
1 cs_crackhouse 60d 20:38h 87% 40% 78.074.558 54% 27.796.028 54% 36%
2 cs_crackhouse_hg_a2 8d 18:18h 13% 53% 66.574.788 46% 23.475.519 46% 35%
3 cs_crackhouse_hg 0d 00:44h 0% 0% 1.036 0% 356 0% 34%
4 cs_havana 0d 00:05h 0% 100% 61 0% 28 0% 46%