Strane

Mape

Od ukupno 142.478.731 ubistava 50.497.257 headshotom

# Mapa Vreme Vreme % Odnos pobeda Ubistava Ubistva % Hs Hs % Hpu
1 cs_crackhouse 60d 20:38h 88% 40% 78.326.776 55% 27.880.264 55% 36%
2 cs_crackhouse_hg_a2 7d 22:15h 12% 53% 64.150.858 45% 22.616.609 45% 35%
3 cs_crackhouse_hg 0d 00:44h 0% 0% 1.036 0% 356 0% 34%
4 cs_havana 0d 00:05h 0% 100% 61 0% 28 0% 46%